Hemsida

Jag skapar hemsidor som är användarvänliga och responsiva. Alla hemsidorna är skapade i WordPress som är det populäraste CMS verktyget på marknaden.

Webbmaster

Jag hjälper till att sköta er hemsida eller göra mindre ändringar vid behov. Ett bra alternativ för du inte har tid att sköta hemsidan själv.

Mindre justeringar

Behöver du endast mindre justeringar av din nuvarande hemsida? Jag hjälper dig med det också.