Allmänna Villkor

§1 Allmänt:

marcusk.se ägs och drivs av Evio KB, org.nr. 969731-5704
Dessa villkor gäller för all försäljning av varor och tjänster från www.marcusk.se.se till slutkund.
Köp- och säljvillkoren tillsammans med din beställning, den bekräftade ordern/beställningen ligger till grund för köpeavtalet.
Utöver detta avtal tillämpar vi Sveriges Kommunikationsbyråers branschöverenskommelser. Om du önskar mer information om vad detta innebär så finns det att läsa mer på http://www.komm.se

§2 Definition av parter och termer

Säljare är: Evio KB , c/o idrotts spel Box 8, Idrottsgatan 14, 21614 Limhamn och blir vidare nämnt som marcusk.se, vi eller oss. Köpare är: det företag eller den person som uppges som köpare i beställningen, och blir vidare kallad för kund, du, dig, din eller ditt.
Logotyp/logotypdesign innefattar: all grafisk formgivning, grafisk profilering eller illustrationer och allt annat material framtaget av marcusk.se.

§3 Beställning- och avtalsprocess samt sekretess

3.1 Din beställning/order är bindande då den registreras på vår server (databas). Vi är samtidigt bundna av din beställning, så länge den inte avviker från ramen från de paket som vi erbjuder på hemsidan, i vår marknadsföring eller på annat sätt.
Då vi mottar din beställning, bekräftar vi din order genom att skicka ett bekräftelsemail till dig. I beställningsbekräftelsen framgår beräknad leveranstid för första utkast av logotyper. Leveranstiden gäller med undantag av helger och helgdagar och gäller således endast vardagar. En beställningsbekräftelse som skickas ut under arbetstid, dvs mellan kl 09:00 – 17:00 Svensk tid en vardag, förbinder vi oss att leverera de första logotypförslagen inom 4 arbetsdagar. Läs noga igenom orderbekräftelsen då du mottar den och undersök att den överensstämmer med din beställning.

3.2 I samband med att kunden lägger sin beställning förbinder sig kunden till en sekretessförbindelse med marcusk.se (för att skydda dennes manér/idéer) om att de logotyper som marcusk.se tar fram och presenterar/visar upp  i samband med logotypframtagningen inte får kopieras/använda samma stil eller användas för andra liknande idéer.

§4 Upplysningar på vår hemsida

4.1 Vi eftersträvar att ge våra kunder så korrekt information om våra tjänster som möjligt. Vi förbehåller oss dock rätten för skriv- och tryckfel som kan förekomma, vilket kan leda till att vi inte lyckas leverera enligt de som skrivits på vår hemsida, i vår marknadsföring eller på annat sätt.
Vidare så förbehåller vi oss rätten till att avbryta din beställning eller delar av den, då vi inte har möjlighet att leverera. I dessa situationer så kommer du att få besked om detta från oss och eventuellt de alternativ vi kan erbjuda istället. Du kommer då att ha möjlighet att acceptera det nya erbjudandet från oss eller avbryta din beställning/order.
4.2 Bland någon/några av marcusk.ses  produkter ingår det framtagning av design på visitkort samt brevpapper. Kunden får i dessa paket ett antal förslag på visitkortsdesign samt design av brevpapper att välja mellan. Vi erbjuder inom ramen för dessa produkter att skicka ett montage av visitkort och brevpapper om kunden skickat oss uppgifter som önskas att läggas in. För ytterligare montage utöver detta faktureras till gällande timpris eller enligt avtal.

§5 Betalning

På våra tjänster där vi inte kräver förhandsbetalning så vill faktura normalt utställas inom 14 dagar från beställningen eller då tjänsten är färdigställd, vilket som än inträffar först. Om du inte hör av dig eller svarar med eventuell feedback till oss inom 10 arbetsdagar så anses din beställning/order som slutförd och fakturan ställs ut.
Slutbetalningen kan du genomföra via betalning till vårt bankkonto via BG eller med giltigt kreditkort säkert via Paypal. Vid utebliven betalning kommer kravet att skickas till inkasso utan förvarning.

§6 Returrätt/ Ångerrätt

Privatpersoner:
marcusk.se följer de krav som ställs av konsumentverket enligt Ångerrätt vid distanshandel. Vår ångerrätt går under “varor som tillverkas speciellt efter dina önskemål”.
Företag, offentliga instanser och näringsidkare:
Inga returer med pengarna tillbaka garanti gäller utan att detta avtalats skriftligt på förhand. Inga undantag till detta.

§7 Reklamation

Innan fel rapporteras till oss, bör kunden undersöka om felet kan orsakas av anledningar utanför vår kontroll. I de fall där kunden kan påvisa att tjänsten/produkten inte fungerar enligt de föreskrifter vi angivit så ska detta rapporteras till oss inom rimlig tid efter att detta fel har eller bör ha upptäckts. Det ställs inga formella krav på utformningen av reklamationen men den bör vara skriftlig av bevisgrundande skäl. Det ska framgå i meddelandet (reklamationen) vilka slags åtgärder kunden önskar att vi ska åtgärda.

§8 Kundens ansvar/Garanti

Vi gör alltid vårt yttersta för att våra kunder ska känna sig nöjda med våra tjänster. Kunden och marcusk.se skall samarbeta för att komma fram till ett slutresultat som du som kund ska blir nöjd med. Undantag: Om kunden inte svarar på e-post, kommer med feedback eller återkopplar i löpet av 10 arbetsdagar, så anses uppdraget som slutfört och nöjdhetsgarantin blir ogiltig.
Vid ingående av avtalet får kunden ett fast antal förslag som är specificerade i respektive paket som är angett på hemsidan www.marcusk.se.se Framtagning av fler förslag (på kundens begäran) än de som ingår i det paket som kunden beställt, faktureras separat enligt gällande timpris. Förändringar av specifikationer efter av oss mottagen beställning vill betraktas som en ny beställning, som du kan acceptera eller tacka nej till. Ursprunglig beställning är dock fortfarande gällande enligt avtal. Undantag till detta kan förekomma.
Ändringar efter slutfört arbete kommer att faktureras till gällande timpris.

§9 Upphovsrätt / Nyttjande / Ändringar / Vidareöverlåtelse

9.1 Upphovsrätten till samtliga logotyper inklusive skisser/förslag bibehålls av marcusk.se fram till att full betalning erhållits, inklusive eventuella merkostnader så som påminnelseavgifter eller inkassokostnader.
9.2 Efter att marcusk.se erhållit full betalning enligt paragraf 9.1 får kunden den exklusiva rätten till nyttjande av logotypen.
9.3 Kunden har inte rätt att beskära, lägga text över eller på annat sätt förändra materialet utan ett skriftligt godkännande från marcusk.se som behåller rätten till originalen fram till att full betalning erhållits enligt paragraf 9.1 och 9.2.
9.4 marcusk.se behåller all upphovsrätt, nyttjanderätt samt exklusivitet till de logotypförslag som skickas till kunden under framtagningsprocessen med undantag till den slutligt valda logotypdesignen. Det samma gäller förlag på annat material så som visitkort och brevpapper. Undantag till detta kan förekomma efter specifikt avtal.
9.5 Generellt får kunden inte vidareöverlåta förvärvade rättigheter till tredjepart. Om kunden vill avtala om att kunna överlåta sina rättigheter vidare till en tredjepart eller någon annan så ska dessa villkor även gälla den övertagande tredjepart i fråga.

§10 Konfliktlösning

Tvister mellan kund och marcusk.se ska i första hand försöka lösas mellan dessa parter. I det fall tvisten inte blir löst inom fjorton dagar – 14 – dagar efter att en av parterna har meddelat den andra parten om den, så ska tvisten lösas i domstol.
Parterna ska mötas i Malmö tingsrätt .